Barcelona, 1 de febrer de 2017.- La Fundació Bancària ”la Caixa” i Caixa Capital Risc han posat en marxa la tercera edició del programa CaixaImpulse, una iniciativa única a Espanya i Portugal que vol impulsar la transformació del coneixement científic originat en centres de recerca, universitats i hospitals, en empreses i productes que generin valor en la societat, tant en la forma d’un acord de transferència com d’una empresa derivada (spin-off).

Enguany col·labora amb aquest programa EIT-Health, consorci de més de 144 empreses, universitats i centres de recerca líders en innovació, biomedicina i salut. EIT Health és l’aposta de la Unió Europea per promoure la innovació a Europa i és una de les iniciatives més grans del món en el sector de la salut que disposa de finançament públic.

El programa es desenvolupa en un moment en què a Espanya i Portugal la recerca està en una situació òptima respecte del nivell d’excel·lència científica, tot i que presenta certes deficiències en la transferència dels coneixements del laboratori al mercat.

Segons l’informe European Innovation Scoreboard 2016 (EIS), Espanya disposa d’infraestructures capdavanteres, centres d’investigació i professionals de primer ordre, la qual cosa suposa una font de coneixement valuosíssima per generar riquesa; però té una assignatura pendent: la seva valoració i comercialització. Això genera la paradoxa que el país, malgrat aquestes infraestructures de primer ordre, encara està situat al lloc 21 de la Unió Europea en innovació. Amb la finalitat de contribuir a canviar aquesta realitat, l’Obra Social ”la Caixa” i Caixa Capital Risc, amb la col·laboració d’EIT Health, posen en marxa la tercera convocatòria.

La convocatòria del 2017:

Els centres de recerca del territori espanyol i de Portugal interessats a participar en el programa poden presentar les seves propostes a través d’Internet a www.caixaimpulse.com des d’avui fins al dia 15 de març.

Els criteris de selecció es basaran en cinc requisits:

  • –  Qualitat de la ciència i de l’actiu: nivell d’innovació, de desenvolupament de l’actiu i estat de protecció de la propietat intel·lectual.

  • –  Potencial de l’actiu en el mercat: identificació de la necessitat o el problema que es resol, i identificació dels beneficiaris i clients.

  • –  Projecte de valorització: objectius i plantejament correcte de les accions que s’han de desenvolupar.

  • –  Capacitat de transferència i execució: dedicació i perfil de la persona que participarà en el programa i liderarà la valorització, com també de l’equip complementari.

        – Impacte social i innovació responsable: grau de contribució a la millora de la qualitat de           vida dels ciutadans o els beneficis generats en el conjunt de la societat.

Els projectes presentats iniciaran un procés de selecció que consta de dues fases: en la primera totes les propostes rebudes seran avaluades en peer review per experts i professionals de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, i del món empresarial; i en la segona fase, els 35 projectes amb millor puntuació hauran de defensar la seva proposta en una entrevista presencial davant d’un pànel d’experts europeus de diferents àmbits (farmacèutiques, escoles de negoci, empreses de salut o biotecnològiques).

Èxit de les convocatòries anteriors:

Els avenços dels 35 projectes participants en la primera edició avalen la iniciativa. Des que es va iniciar el programa, els projectes participants s’han beneficiat de 495 hores de mentorització i assessorament, més de 200 hores de formació i s’han organitzat actes de treball en xarxa (networking) que han generat més de 150 reunions personalitzades.

Els projectes participants en l’edició anterior destaquen la implicació de tota la indústria, que en els seus diferents rols ha aportat coneixement i experiència a totes les activitats incloses en la iniciativa. Així mateix, s’ha valorat molt positivament l’orientació al mercat del programa, que permet maximitzar les possibilitats d’èxit, com també la flexibilitat i la personalització per adaptar-se a les necessitats de cada projecte.