Aelix Therapeutics, una companyia spin off recentment creada per HIVACAT, especialitzada en el desenvolupament d’immunoteràpies contra la infecció pel VIH, ha anunciat avui que ha completat una ronda de finançament Sèrie A de 11,5 milions d’euros, liderada per Ysios Capital. La inversió s’ha realitzat a través de Ysios BioFund II Innvierte, segon fons gestionat per Ysios Capital, i ha comptat amb la participació de Caixa Capital Risc, la divisió de capital de risc de “la Caixa”, i de Johnson and Johnson Innovation – JJDC Inc., inversor corporatiu internacional.

En el marc d’aquesta ronda, Aelix incorpora a quatre nous membres al consell d’administració: Dra. Karen Wagner d’Ysios Capital, José Antonio Mesa de Caixa Capital Risc, Jordi Naval, cofundador de la companyia, així com un representant de JJDC.

Els fons obtinguts seran utilitzats per completar l’equip i impulsar el desenvolupament de l’immunogen HTI, el seu principal producte, com a vacuna terapèutica per al tractament de la infecció per VIH. HTI ha estat desenvolupat en el marc del programa HIVACAT, integrat dins l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Els assajos clínics començaran a la fi de 2016 amb un estudi de seguretat en persones no portadores del virus, i posteriorment inclouran estudis d’eficàcia en pacients infectats.

Estem encantats d’haver tancat una ronda de finançament de tal importància. El sindicat d’inversió el componen inversors amb perspectives complementàries i, en particular, inversors corporatius de companyies farmacèutiques experts en virologia i vacunes. A més, tenim molt interès en seguir col•laborant amb la comunitat científica internacional per provar aquest nou concepte de teràpia”, comenta el Dr. Christian Brander, investigador ICREA en IrsiCaixa i Director Científic i cofundador de AELIX Therapeutics.

HTI ha estat desenvolupat a IrsiCaixa partint d’un enfocament únic per al disseny d’una vacuna terapèutica, basant-nos en la resposta immunitària d’aquelles persones que són capaces de controlar el VIH sense necessitat de tractament antirretroviral. Per a això hem treballat amb dades de persones procedents de 4 continents, recopilant una quantitat de dades que no està a l’abast de cap altre grup de recerca”, indica el Dr. Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i cofundador de Aelix.

El principal producte de la companyia, el immunogen HTI, té el potencial de convertir-se en la primera immunoteràpia capaç de controlar i/o guarir la infecció per VIH de manera eficient. El immunogen o vacuna HTI, ha estat dissenyat per provocar una resposta del sistema immunitari del pacient similar a la qual, de forma espontània, produeixen algunes persones portadores del virus que aconsegueixen mantenir la infecció controlada sense necessitat de medicaments antirretrovirals, coneguts com a “controladors d’elit”. La vacuna HTI genera una potent resposta immunitària mitjançant la qual les cèl•lules T del sistema immunitari reconeixen les cèl•lules infectades pel virus i les eliminen. Això representa un gran avanç i un clar canvi de rumb respecte a les recerques dutes a terme fins avui.

Estem convençuts que l’enfocament revolucionari de Aelix, basat en l’innovador disseny de la vacuna, provocarà una resposta immunitària intensa, àmplia i enfocada contra el virus del VIH i té el potencial de transformar radicalment el tractament d’aquesta malaltia, una clara necessitat mèdica no coberta i un dels problemes de salut més importants al món“, comenta Karen Wagner, Sòcia d’ Ysios Capital. “Estem impressionats per les dades científiques i preclíniques, i creiem que, efectivament, aquest candidat pot canviar el futur del tractament de la infecció per VIH i millorar considerablement la qualitat de vida dels pacients.”

Aquesta operació representa la culminació de mesos de treball i la consolidació d’un projecte científic col•laboratiu entre institucions públiques científiques, la indústria farmacèutica privada i la filantropia, juntament amb finançadors internacionals especialitzats” comenta Josep Ll. Sanfeliu, Soci d’ Ysios Capital.

Per a Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, “És un orgull poder contribuir a donar petits passos que desemboquen en grans assoliments. L’aposta decidida de l’Obra Social “la Caixa” per la recerca de la sida a través de IrsiCaixa ens ha permès arribar, 20 anys després, a estar en el bon camí per aconseguir cronificar la malaltia i treballar en la seva eradicació amb el desenvolupament d’aquesta vacuna.”

Estem orgullosos de donar continuïtat a la feina que durant anys ha dut a terme l’Obra Social la Caixa”, convertint a IrsiCaixa en un centre pioner on es desenvolupen projectes tan innovadors com Aelix. L’aproximació que ofereix la companyia al disseny de vacunes terapèutiques constitueix un òptim complement als actuals tractaments antirretrovirals”, ha manifestat José Antonio Mesa, director d’inversions en Caixa Capital Risc i membre del Consell d’Administració.

Per part d’ESTEVE, partner del projecte HIVACAT, el seu Director Científic, Carlos Plata ha declarat “La nostra aposta per una R+D innovadora i productiva s’ha vist avalada per la creació d’Aelix i l’interès demostrat pels nous socis que a partir d’ara impulsaran el projecte”.
Jordi Naval, cofundador d’ Aelix Therapeutics i Membre del Consell, afegeix: “Estem molt orgullosos que la qualitat del treball científic dels Drs. Brander, Clotet i Gatell en el sí del programa HIVACAT durant més de 20 anys hagi atret a un grup d’inversors de tal magnitud, i esperem amb interès treballar amb ells per construir el futur de la companyia”.

Sobre el virus del VIH

Actualment, més de 36,9 milions de persones són portadores de VIH al món, amb 2 milions de noves infeccions només al 2014. A Espanya s’estima que hi ha unes 150.000 persones infectades, 33.600 d’elles a Catalunya. En els últims anys s’ha detectat una estabilització en el nombre de nous casos a Europa occidental, degut en part a certa relaxació en la prevenció a causa de l’existència dels medicaments antirretrovirals, que permeten cronificar la malaltia. Els tractaments, no obstant, tenen una toxicitat a llarg termini, per la qual cosa és essencial la recerca de noves teràpies que permetin la interrupció de la medicació per a tota la vida.

Sobre el immunogen HTI

El immunogen HTI constitueix una aproximació completament nova en el disseny de vacunes terapèutiques (curatives). A partir de dades de més d’1.000 pacients infectats pel VIH procedents de diversos països, es van identificar les dianes de resposta immunitària cel•lular detectades pel sistema immunitari dels pacients que poden controlar el virus per ells mateixos, sense necessitat de tractament antirretroviral. A continuació, es va dissenyar una seqüència d’ADN que cobria aquestes dianes. Aquesta seqüència es va inserir en un vector d’ADN i en un vector viral (MVA). Les dades preclíniques mostren una resposta immunitària excel•lent en termes d’intensitat, amplitud i focalització en models animals.

Addicionalment, el immunogen HTI pot ser una peça fonamental per al futur disseny de vacunes preventives contra el VIH, tal com s’està desenvolupant dins del programa HIVACAT.

Sobre Aelix Therapeutics

Aelix Therapeutics és una spin off de HIVACAT, el programa català per al desenvolupament de vacunes eficaces contra el VIH integrat dins de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Els fundadors de la companyia són els Drs. Christian Brander, Bonaventura Clotet, Josep Maria Gatell i Jordi Naval, tots ells amb àmplia experiència en recerca i en el desenvolupament de companyies biotecnològiques. Aelix disposa d’eines pròpies per al desenvolupament de nous dissenys d’immunògens, a més d’un accés directe a cohorts de pacients en diversos continents gràcies a la seva aliança amb HIVACAT.