Àrees d’inversió

Caixa Capital Risc inverteix en les àrees de Tecnologia de la Informació, Ciències de la Vida i Tecnologies Industrials.

Ciències de la Vida
Principalment busquem invertir en companyies que desenvolupen teràpies innovadores i aborden necessitats mèdiques no cobertes, i que compten amb equips de gestió compromesos i amb experiència.
Tecnologies de la Informació
Liderem o co-liderem rondes en capital en fases inicials en companyies B2B amb especial focus en aquelles que es recolzin en les tecnologies innovadores que resolguin necessitats reals de mercat i creïn un avantatge competitiu.
Tecnologies Industrials
Invertim en empreses de l'àmbit de les tecnologies industrials en sentit ampli, així com processos productius innovadors