Comverse anuncia l’acord d’adquisició de la empresa Solaiemes per una quantitat no definida. La intenció de Comverse amb aquesta compra es enfortir el seu portfoli de serveis digitals que ofereix a operadores, com per exemple una gateway per a que aquests puguin oferir serveis basats en WebRTC, així com un API gateway RCS acreditat per l’Associació GSM (GSMA), tecnologies que milloren la transmissió de dades i estalvi en el consum d’ample de banda entre operadores.