Informació corporativa

Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de CriteriaCaixa, és un inversor institucional de referència que proporciona capital i préstecs participatius a empreses innovadores en les seves primeres etapes.

A través de diferents vehicles especialitzats invertim en les primeres rondes de capital (fase llavor) i acompanyem en les següents etapes, rondes A i B, si és necessari.

Caixa Capital Risc gestiona actualment 195 milions d’euros i inverteix prioritàriament en companyies espanyoles de l’àmbit:

TIME: software corporatiu, equips de comunicacions i negocis d’Internet/mobilitat
Salut / Ciències de la vida: tractaments terapèutics, medicaments, tecnologia i serveis de salut.
Tecnologia industrial: nous materials, sostenibilitat, tecnologia per a processos, etc.

Juntament amb l’activitat inversora desenvolupem una intensa activitat de suport a la transferència de tecnologia i al desenvolupament d’empreses en les seves primeres etapes, com el programa CaixaImpulse o els Premis EmprenedorXXI.