La calcifilaxis és una malaltia rara amb una altíssima taxa de mortalitat (més del 80%) que afecta a entre un  1 i un 4% dels pacients en diàlisis. L’esperança de vida mitja es de sols d’un any des del seu diagnòstic i suposa un impacte enorme en la qualitat de vida dels pacients, amb úlceres doloroses i gangrenes a les extremitats, nòduls sota de la pell,  infarts, etc.

La calcifilaxis té el seu origen en la calcificació cardiovascular massiva de petits vasos sanguinis perifèrics i no existeixen a la actualitat fàrmacs aprovats per al seu tractament, pel que sols es tracten els símptomes com el dolor o les ferides provocades.

Laboratoris Sanifit ha rebut l’autorització per part de les autoritats britàniques per iniciar assaigs en humans dirigits a provar el seu principal compost contra la calcifilaxis. El compost, un potent inhibidor dels processos de calcificació, s’ha demostrat eficaç en diferents models animals de la malaltia i s’esperen els primers resultats a finals de l’any, encara no es pot pensar en un producte accessible als pacients fins, almenys, l’any 2018.

Sanifit va llicenciar el seu primer producte el 2013 basat en els mateixos principis científics contra la calcificació, en un dels principals laboratoris farmacèutics per a tractar les calcificacions dentals (carrall) mitjançant el seu ús en pastes de dents i col·lutoris.

Laboratorios Sanifit és una companyia biofarmacèutica espanyola amb seus a Palma de Mallorca i Zurich dedicada des del 2007 al descobriment i desenvolupament de compostos contra patologies relacionades amb les calcificacions de teixits i òrgans. Finançada pels instruments de capital risc de “la Caixa” des dels seus orígens, la companyia està participada per Caixa Capital Risc i varis inversors privats (business angels).