Política de privacitat

Protecció de dades

Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. està plenament compromesa amb el compliment de la normativa en vigor i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, essent un objectiu prioritari.

L’informem que les seves dades personals s’incorporaran a una base de dades responsabilitat de Caixa Capital Risc SGEIC, S.A., pertanyents al sector financer, amb domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621, Torre II (08028), proveïda de Número d’Identificació Fiscal A-62.794.722, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 34.341, Foli 207, Fulla número B-247.079.

L’informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de ninguna altra forma a un tercer malgrat aquelles empreses que resulti necessari per a l’execució del tractament i a aquells proveïdors de serveis de Caixa Capital Risc SGEIC, S.A., qui realitza determinades activitats per la companyia (com per exemple, l’enviament de les comunicacions, proveïdors de serveis informàtics, etc.), però en cap cas per a finalitats pròpies dels mateixos proveïdors.

Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals seran tractades per Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. de forma confidencial i amb les següents finalitats:

– Remetre-li informació sobre novetats, productes i serveis oferts per Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. a través de, entre d’altres, mitjans electrònics, en cas que així ens ho hagi autoritzat.
– Analitzar la informació enviada per vostè, per tal de valorar la possibilitat d’inversió per part de Caixa Capital Risc SGEIC, S.A.
– En el seu cas, gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l’enviament de la informació necessària per resoldre-la en cas que sigui necessari.

L’informem que en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per executar obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que podem tenir amb vostè.

Addicionalment, quan sigui sol·licitat el compliment d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, se l’informarà de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades i els terminis de conservació d’aquests. En aquests supòsits, sempre que sigui oportú li sol·licitarem el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.

Terminis de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert en el quadre que es mostra a continuació, sense perjudici de la seva conservació i manteniment sota el degut bloqueig per la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

Tractaments

Com determinen el termini de conservació de les seves dades

Remetre-li informació sobre novetats, productes i serveis oferts per Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. a través de, entre d’altres, mitjans electrònics, en cas que així ens ho hagi autoritzat.

Conservarem les seves dades mentre que vostè no ens revoqui el consentiment al tractament.

Gestionar les oportunitats d’inversió rebudes per part de Caixa Capital Risc SGEIC, S.A.

Conservarem les seves dades mentre que vostè no ens revoqui el consentiment al tractament.

Gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l’enviament de la informació necessària per resoldre-la en cas que resulti necessària.

Conservarem les seves dades per donar resposta a la consulta o incidència que ens planteja i mentre que pugui existir una obligació per part de Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. en relació amb la resposta que li hàgem ofert.

Exercici dels drets i reclamacions davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. la legislació vigent li atorga una sèrie de drets.

En aquest sentit, Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, suspensió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a protecciondatos@caixacapitalrisc.es o bé dirigint una sol·licitud per escrit amb la referència “Dades Personals” a Avinguda Diagonal, 621, Torre II, 08028 (Barcelona).

Així mateix, en cas que no vulgui exercí un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les direccions facilitades per l’exercici de drets.

Per un altra banda, Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. l’informa que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, Caixa Capital Risc SGEIC, S.A. declara i garanteix que s’han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.