Apesoft

Solucions d’intel·ligència empresarial basades en Excel

ApeSoft és una companyia de software Business Intelligence basat en resultats Excel per a anàlisis d’informació, pressupost i planificació estratègica. ApeSoft proveeix solucions d’intel·ligència empresarial a organitzacions i departaments de totes les mides ajudant a: desplegar capacitats analítiques a tots els nivells, optimitzar els processos de presa de decisions, millorar la capacitat d’adaptar-se als canvis dins d’un entorn competitiu i augmentar el rendiment empresarial.

  • Página web:www.apesoft.es/
  • Correu electrónic:ape@apesoft.com
  • Direcció Postal:Calle Masía Can Fatjó del Molí s/n, Parc Tecnológic del Vallès, 08920 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)