Circe

Enginyeria de cristall

Disseny i realització de screenings experimentals amb l’objectiu de trobar nous polimorfs i cocristalls de principis actius farmacèutics.