Compettia

Motivació i formació d’equips

COMPETTIA ha desenvolupat Atrivity, una plataforma que capacita els empleats perquè aprenguin, es desenvolupin i exerceixin millor mitjançant tècniques de gamificació. Aquesta solució permet motivar els empleats així com mesurar i reforçar el coneixement formatiu en aquests moments de teletreball.

  • Página web:/www.atrivity.com/es/
  • Direcció Postal:Calle Masía Can Fatjó del Molí s/n, Parc Tecnológic del Vallès, 08920 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)