DERMALUMICS

Enlightening skincare

DermaLumics és una companyia de tecnologies mèdiques que utilitza el sistema de Tomografia de Coherència Òptica (OCT) per a aplicacions dermatològiques. Una nova combinació de tres tecnologies portàtils per al diagnòstic en dermatologia.

  • Página web:www.dermalumics.com/
  • Direcció Postal:Ronda de Poniente 16, 1E, Tres Cantos, 28760, Madrid
Notícies

No tenim notícies relacionades.