Forever Us

Una nova manera de recordar als èssers estimats

Forever Us en una companyia especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització d’art funerari aplicat a làpides, tombes i panteons. Utilitza un material, Custones®, que aporta una resistència i perdurabilidad excepcionals, a més de permetre la decoració a tot color, amb retrats, fons, motius i tipografies de gran impacte emotiu. El disseny es realitza en un configurador propi a través d’internet. En les peces s’inclou un codi QR, que dóna accés ràpid a un espai virtual dedicat a l’adéu, l’homenatge i la memòria de la persona morta, mitjançant la plataforma Solemnium, que ha desenvolupat dins de la missió de l’empresa d’oferir a les famílies noves formes de recordar als seus éssers estimats.