Genasys

Productes i solucions tecnològiques avançades

Genasys és un proveïdor de productes i solucions tecnològiques avançades, basades en la localització de persones i objectes en mobilitat, oferint posicionament universal (en exteriors i interiors en qualsevol part del món), la precisió de localització més adequada a cada entorn i escalabilitat per a poder gestionar volums de dades de milions d’usuaris.

Notícies

No tenim notícies relacionades.