Goodgut

Disseny de sistemes d’anàlisis i productes terapèutics

GoodGut vol prevenir les malalties digestives especialment les de caràcter crònic i millorar la salut dels pacients que les pateixen. Aquesta prevenció i millora es realitza a través dels seus sistemes d’anàlisi de suport al diagnòstic i dels seus productes

  • Página web:www.goodgut.eu
  • Correu electrónic:info@goodgut.eu
  • Compte Twitter:good_gut
  • Direcció Postal:Parque Científico y Tecnológico UdG, Edificio Narcís Monturiol – P1, C/ Emili Grahit, 91 P1 C-008, 17003 Girona