JustInMind

Solucions de prototipat per a aplicacions web i mòbil

Justinmind desenvolupa i explota a més de 180 països la seva plataforma de prototipat d’alta definició, per definir i validar aplicacions web i mòbils abans d’iniciar la fase de desenvolupament.