Minoryx

Fàrmacs per a malalties rares

Descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs prioritzant les malalties rares pediàtriques, com són les enfermetats metabòliques d’origen genètic i las malalties musculars.