Mobile Media Content

Desenvolupament de solucions  de visualització virtual de grans espais a través d’entorns 3D interactius per millorar els esdeveniments  esportius

El comprador pot veure gairebé en detall com és l’estadi esportiu i que es veu des de la posició que està comprant a través d’entorns tridimensionals interactius.