Northern Biologics

Desenvolupament de fàrmacs dirigits a cèl·lues mare tumorals per al tractament del càncer

Mosaic Biomedicals desenvolupa tractaments innovadors derivats d’un estudi profund de la biologia tumoral i pretén oferir opcions més segures i efectives per a pacients amb càncer.