Nanusens

Nano-sensors MEMS fabricats en CMOS per a telefonia mòbil.

Nanusens dissenya i fabrica sensors MEMS per a telefonia mòbil, utilitzant foundries CMOS. Aquesta forma de produir els sensors MEMS ens permet obtenir costos de producció més baixos, integració en el mateix xip amb altres dispositius i sensors, a més d’obtenir elevades prestacions i una gran fiabilitat.