Nuubo

Wearable medical technologies

Desenvolupament de dispositius mèdics sense fils per al monitoratge remot de paràmetres fisiològics.