Sagetis Biotech

Sistemes d’alliberament de fàrmacs a través de la Barrera Hematoencefàlica basats en nanopartícules polimèriques

Desenvolupament d’un sistema d’alliberament de fàrmacs per al Sistema Nerviós Central  (CNS) basat en una plataforma de nanopartícules biodegradables.