SANIFIT

Un nou enfocament per als trastorns  de calcificació

Sanifit treballa en l’àmbit de les malalties relacionades amb processos de calcificació.  El catàleg de fàrmacs de prescripció de Sanifit es focalitza en malalties renals greus i en la calcificació de teixits tous.

  • Página web:www.sanifit.com/web/
  • Direcció Postal:Parc Bit. Carretera Valldemossa, km 7.4, 07121, Palma de Mallorca