STAT-Diagnostica

Desenvolupament de sistemes de diagnòstic Point of Care

Disseny, desenvolupament, fabricació i comercialització d’un sistema que integra en un dispositiu i cartutxos la possibilitat de realitzar test de diagnòstic molecular i immunoassaig, en temps rècord i amb la fiabilitat d’una laboratori automatitzat.