Urbiotica

Desenvolupament de sensors urbans i software per la gestió de dades en temps real

Urbiotica desenvolupa i comercialitza la seva pròpia plataforma i hardware necessaris per a la gestió intel·ligent de nuclis urbans. Aquesta plataforma gestiona tant la captació de mesuraments, mitjançant xarxes de sensors, la seva transmissió al centre d’anàlisi i la presentació en temps real de resultats.