Validated ID

Validated ID ofereix seguretat i senzillesa pels processos de firma electrònica i verificació d’identitat digital.

“VIDsigner és un servei SaaS de firma segura per a situacions presencials i remotes. Reuneix la senzillesa en l’ús amb la seguretat de la criptografia i la biomètrica. Les seves diferents tipologies de firma es combinen entre sí per a adaptar-se a les necessitats d’equips i persones.

Amb VIDChain oferim una nova solució d’identitat digital sobirana descentralitzada, basada en tecnologia blockchain per a processos de verificació d’identitat digital com KYC i onboarding d’usuaris, en compliance amb GDPR i AML”