Vilynx

IA d’aprenentatge automàtic per l’automatització de processos i extracció de dades.

“Líder en innovació en IA i ML, Vilnyx permet que la maquinària entengui el món a través de la seva única combinació entre autoaprenentatge, processament multimodal i coneixement de tecnologia de gràfics. La companyia ofereix potents productes de dades incloent l’automatització de metadades, eines d’IA i serveis d’aprenentatge de gràfics per a l’automatització intel·ligent de processos (IPA).”

  • Página web:www.vilynx.com
  • Direcció Postal:Carrer de Berlín, 38, 7th Floor, 08029 Barcelona, España
Notícies

No tenim notícies relacionades.