Worldcoo

Eina tech pel finançament de projectes d’alt impacte social

Eina online i gratuïta que permet a les empreses de e-commerce finançar projectes socials i de cooperació a través dels seus usuaris.