• STAT-Diagnostica està especialitzada en el desenvolupament de sistemes de diagnòstic Point of Care (pròxims al pacient) per a facilitar el diagnòstic de malalties que necessiten resultats ràpids i precisos.
  • Kurma Life Sciences Partners ha liderat aquesta ronda, en la que han participat els accionistes existents, Ysios Capital -que va liderar la primera ronda el 2011- i Axis, juntament amb Idinvest, Boehringer Ingelheim Venture Fund i Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa”.

 

STAT-Diagnostica, companyia especialitzada en el desenvolupament de sistemes de diagnòstic Point of Care (pròxims al pacient), ha anunciat avui una ronda de finançament sèrie B, per un import total de 17 milions d’euros, que permetrà finançar el procés d’industrialització del seu sistema de diagnòstic i la validació clínica dels primers productes. Aquesta ampliació de capital ha estat liderada per Kurma Life Sciences Partners i hi han participat també Idinvest Funds, Boehringer Ingelheim Venture Fund i Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa”, així com els inversors ja existents Ysios Capital, que es converteix en el principal accionista, i Axis. Amb aquesta operació, STAT Diagnostica tanca la major ronda de finançament d’una empresa espanyola del sector biotecnològic i de les tecnologies mèdiques dels últims anys.

STAT-Diagnostica, fundada el 2010 i amb seu al Parc Científic de Barcelona, desenvolupa un innovador sistema de diagnòstic Point of Care que simplifica els processos i redueix el temps necessari per a l’obtenció de resultats en determinats anàlisi clínics. Aquest sistema de diagnòstic és una plataforma versàtil, de fàcil ús, que consolida en un sol sistema capacitats de diagnòstic molecular i immunoassaig. Les seves principals aplicacions es dirigeixen a la detecció de malalties infeccioses, la determinació de resistències a antibiòtics i la mesura de biomarcadors en pacients en estats crítics o en situacions d’urgència.

La plataforma de STAT permet no sols una capacitat de detecció multi-analisi i multi-mostra, sinó també una reducció significativa dels actuals temps de diagnòstic, en alguns casos de diversos dies, a 1 hora o fins i tot 15 minuts. La rapidesa en l’obtenció de resultats facilitarà que el metge pugui aplicar el tractament més adequat des del primer moment, el que suposarà un clar benefici per al pacient a més a més d’un estalvi directe i indirecte en el costos sanitaris.

“El suport financer rebut permetrà a la companyia disposar dels recursos necessaris per arribar al mercat europeu el 2015. Tancar aquesta ronda de finançament avala el treball de tot l’equip d’STAT-Diagnostica i confirma l’interès comercial per la nostra tecnologia dins dels mercats de diagnòstic molecular i immunoassaigos d’alta sensibilitat”, comenta Jordi Carrera, Director General i Co-Fundador d’STAT Diagnostica.

Grant Thornton i Cuatrecasas Gonçalves Pereira han actuat respectivament com assessor financer i legal dels nous inversors, i Rousaud Costas Duran com assessor legal de la companyia.