• ByHours.com és la primera plataforma online que permet reservar habitacions d’hotel en paquets d’hores.
• L’operació va dirigida a consolidar el creixement en el mercat nacional i preparar el llançament internacional.

| Llegir més |