Etapa llavor – Tecnologia

Caixa Capital Micro i Caixa Capital Micro II són instruments de micro capital risc, que inverteixen en els fons propis de les companyies principalment a través d’uns préstecs participatius de fins a 200.000 €, amb una opció temporal de capitalització. L’objectiu d’aquests instruments és acompanyar temporalment als projectes en el seu procés de desenvolupament, observant des de dins si tenen un veritable potencial de creixement.

Si és el cas, es converteix el préstec en participacions de la companyia i s’acompanya en la següent ronda de finançament. Els vehicles afavoreixen la coinversió amb altres agents que operen en la mateixa etapa: acceleradores, fons públics, inversors privats, etc. Caixa Capital Micro inverteix en empreses espanyoles:

  • Liderades per emprenedors altament compromesos amb la iniciativa i amb les capacitats tècniques i de gestió necessàries per desenvolupar el projecte
  • Amb una proposta de valor que resolgui una necessitat real del mercat, o que hagi identificat la manera més efectiva de solucionar-ho
  • Amb vocació de desenvolupar-se en un mercat internacional
  • Negocis escalables, amb especial atenció als mercats en creixement

Caixa Capital Micro compta amb les garanties de:

Consulta el portfoli general