Etapa startup – Tecnologies digitals

Caixa Capital TIC i Caixa Capital TIC II són societats de capital risc amb un capital total compromès de 20 i 29,7 milions d’euros. Tots dos 2 inverteix un màxim de 3 milions d’euros, depenent de les necessitats del projecte. Principalment inverteixen en capital i afavoreix la coninversió amb tercers. Caixa Capital TIC i Caixa Capital TIC II invertiexen en l’àmbit de les tencologies digitals, que inclou:

  • Telecomunicacions
  • Software
  • Internet i comerç electrònic
  • Entreteniment i Media
  • Desenvolupament de jocs

Aquests vehicles inverteixen en empreses espanyoles:

  • Liderades per emprenedors altament compromesos amb la iniciativa i amb les capacitats tècniques i de gestió necessàries per desenvolupar el projecte.
  • Amb una proposta de valor que resolgui una necessitat real del mercat, o que hagi identificat la manera més efectiva de solucionar-ho.
  • Amb vocació de desenvolupar-se en un mercat internacional.
  • Negocis escalables, amb especial atenció als mercats en creixement

Consulta el portfoli general